בתכנית - מעצבים תרבות

אדריכלות ישראלית - הדור הבא

במסגרת פסטיבל האוכל

במסגרת בתים מבפנים